megcsináljuk a magaságyást a hétvégén? / shall we do the raised bed this weekend?

Untam Koppenhágát. És még csak azt sem tudtam megmondani, miért. Minden éjjel csomagoltam, szimbolikusan is jelezve az illetékeseknek, hogy nagyon szívesen ébrednék már máshol. A kéréseim valószínűleg egy gravitációs kútba zuhantak, mert nem változott semmi. Ugyanott, ugyanúgy, ugyanarra, az ablakom alatt csellózó fiúra ébredtem kora délutánonként. Elkezdtem leveleket írni neked. Mivel a posta nem létezett kettőnk világa között, így én magam olvastam el őket másnap. Nagy együttérzést váltottak ki belőlem a soraim. A te hangodon kommentáltam a fejemben mindazt, ami velem történt. Elég sokat beszélgettünk így, remek beszélgetések voltak, és hallod, egyáltalán nem veszekedtünk. Ez is meggyőzőtt arról, hogy minden bizonnyal nem miattam veszekedtünk annyit. De május 3. mindent megváltoztatott. Amikor az hatalmas állat egyszerűen csak átszublimált a falon és megállt a nappali közepén, nem habosítottam tovább a tejet.

XXX

Copenhagen bored me. And I couldn’t even say why. Every night I packed, symbolically indicating, to whom it may concern, that I really wouldn’t mind waking up somewhere else. My pleas must have fallen into a gravitational well because nothing changed. Every day I would wake up early afternoon, at the same place, in the say way, to the same sound of the same guy playing cello outside my window. I started writing letters to you. Since the post office didn’t exist in our world, I read them myself every day. My lines evoked great compassion in me. I used your voice to comment on everything that happened to me. We talked a lot this way, they were excellent conversations, and guess what, we never argued. This also convinced me that I can’t have been the cause of our many arguments. But 3 May arrived and changed everything. When this huge beast simply sublimed through the wall and stopped in the middle of the living room, I stopped foaming the milk.”